Битова обратна осмоза

Чиста, безопасна вода

Има източници на чиста вода по цялата земя. Най-често разполагаме с достъп до водоснабдяване, което е обработено - филтрирано или пречистено, за да се гарантира безопасна консумация.
На много места в развития свят е безопасно да се пие вода от чешмата.
Но в доста случаи се използват и домашни системи с водни филтри за премахване на бактерии, замърсители и добавените препарати.

Не сте сигурни доколко е безопасно да пиете вода от чешмата във Вашия район? Имате притеснения относно съдържанието на хлор или флуор?

Пийте чиста вода само за няколко стотинки на литър! Вода с приятен вкус и мирис, без суспензии.
Инвестирайте изгодно в системи за домашна филтрация и пречистване, и се уверете, че се поддържате подходящо хидратирани.

При процеса на обратна осмоза (RO) се произвежда висококачествена вода освободена от неорганични вещества, биологични и механични примеси.
В комбинация с ултравиолетовото облъчване (UV дезинфекзия е вкл. в някои модели) разполагате със съвършенно чиста вода.

Във всички системи за обратна осмоза за домашни и битови нужди са включени съд за складиране на вода и всички елементи необходими за монтажа, и правилната работа на системата.