Противопожарни системи стандарт EN 12845

Автоматизирани противопожарни системи съгласно стандарт EN 12845

Противопожарните помпени системи в съответствие със стандарт  EN 12845 са асемблирани както следва:

 • Присъединителните размери са проектирани за ниски скорости на засмукване при зададен дебит.
 • Ексцентрична конусна връзка с подходящ ъгъл на засмукване за минимално влияние на кавитационни процеси.
 • Самостоятелни, напълно автоматизирани електротабла за всяка помпена единица.
 • Дизеловата помпа се захранва едновременно от два до четири акумулатора.
 • Конусни преходи на нагнетателната част за намаляване на загуби от триене.
 • Нетна положителна смукателна височина в края на кривата (NPSH) 16.
 • Метални разводки за дизеловото гориво.
 • Стартиране на дизеловия двигател от шест автоматични, последователни опита и превключване на акумулатор.
 • Комплект резервни части за сервиз на дизелов двигател се доставят при поискване в поръчката, или при необходимост.
 • Подържаща (Jockey) помпа, за да се избегне неоправданата работата на основните помпи.
 • Подходящ капацитет на резевоара за гориво (за 6 часа работа).
 • Дизеловата помпа се захранва едновременно от два акумулатора.
 • Тестови дебитомер за рутинни проверки.
 • Сигнали за различните състояния на системата.
 • Лесен контрол и измерване на дебита.
 • Датчици и/или измервателни устройства заложени на основни точки на помпения двигател. Тест за проверка на сигналните лами.

Протипопожарните системи на Кристал блу ЕООД се предоставят като компактни цялостни изделия, разположени на основна/и рама/и снабдена/и с антивибрационни подложки. Противопожарните системи са напълно готови за работа. Необходимо е само да се подвържат към тръбната мрежа и да се захрани с електричество автоматичния контролен панел. Всяка система по стандарт БДС EN 12845 е придружена с тест дебитомер изискуем по нормата.