Противопожарни системи EN12845

Автоматизирани противопожарни системи съгласно стандарт EN 12845

Противопожарните помпени системи в съответствие със стандарт  EN 12845 се асемблират като включват:

 • Присъединителните размери проектирани за ниски скорости на засмукване при зададен дебит.
 • Ексцентрична конусна връзка с подходящ ъгъл на засмукване за минимално влияние на кавитационни процеси.
 • Самостоятелни, напълно автоматизирани електротабла за всяка помпена единица.
 • Дизеловата помпа захранваща се едновременно от два до четири акумулатора.
 • Конусни преходи на нагнетателната част за намаляване загубите от триене.
 • Нетна, положителна смукателна височина в края на кривата (NPSH) 16.
 • Метални разводки за дизеловото гориво.
 • Стартиране на дизеловия двигател от шест автоматични, последователни опита и превключване на акумулатор.
 • Комплект резервни части за сервиз на дизелов двигател (при поискване в заданието, или при необходимост).
 • Подържаща (Jockey) помпа, за да се избегне неоправданата работата на основните помпи.
 • Подходящ капацитет на резевоара за гориво (за 6 часа работа).
 • Дизелова помпа захранвана едновременно от два акумулатора.
 • Тестови дебитомер за рутинни проверки.
 • Сигнали за различните състояния на системата.
 • Лесен контрол и измерване на дебита.
 • Датчици и/или измервателни устройства заложени на основни точки на помпения двигател.
 • Тест за проверка на сигналните лампи.

Протипопожарните системи на Кристал блу ЕООД се предоставят като компактни цялостни изделия, разположени на основна рама снабдена с антивибрационни подложки.

Противопожарните системи са напълно готови за работа. Необходимо е единствено да се присъединят към тръбната мрежа и да се захрани с електричество автоматичния контролен панел.

Всяка система по стандарт БДС EN 12845 е с тест дебитомер изискуем по нормата.