Професионална система за RO

Професионална система за обратна осмоза

Обратна осмоза - професионални системи за обработка на вода.

Фирмата предлага системи за обратна осмоза за промишлени приложения, които отговарят на последните европейски изисквания за обработка на вода.

Сертифицирани системи за обратна осмоза по ISO 9001:2000.

Системите с обратна осмоза (RO) имат широко приложение при обработката на сладка вода. Обратната осмоза е най-добрия метод за пречистване на вода прилаган до момента. Успехът на системите за обратна осмоза се дължи на отличното качество на материалите и отделните елементи, правилната предварителна обработка спрямо качеството на необработената вода, и от обработката след стадия на обратна осмоза. Всеки елемент от системата се адаптира взависимост от приложението и химичния състав на входящата вода.

Всички системи имат електронен контрол (според модела) за автоматично изплакване, автоматично почистване и дезинфекция на системата, аларма за намален дебит или неподходящо качество водата на изхода, електронен обмен на информация със системите за предварителна обработка.

Направете Вашето запитване, а ние отговаряме с решение за Вашите нужди.

Всички компоненти са асемблирани така, че да има по-малко тръбни разводки и излишни
елементи, което води до:

 • Малък обем на системата.
 • Mинимална вероятност за течове.
 • Лесна поддръжка.
 • Лесно почистване.
 • Иновативна композиция.

Системите за обратна осмоза взависимост от приложението обхващат един цялостен процес на обработка, където спрямо целите за използване на водата, може да обхване следното:

 

Broshure.pdf

 

предварителна обработка

последваща обработка

 • Хлориране
 • Филтриране с многопластови филтри
 • Филтриране с филтри с активен въглен
 • Омекотяване
 • Обезжелезяване
 • Химична обработка
 • Дегазификационни кули
 • Дейонизиране чрез йонообменни смоли
 • Стерилизация чрез облъчване UV
 • Абсолютна филтрация (sub-micronic)