Потопяеми канални помпи

Потопяеми дренажни помпи за канализационни води.  Дренажни помпи за изпомпване на замърсени води и течности с разтворени твърди частици. Помпите са подходящи както за обществени места и промишлени нужди, така и за битови приложения.