Центробежни помпи за вода

Центробежни едностъпални и многостъпални помпи за изпомпване на условно чиста вода.

Двустъпални центробежни водни помпи Foras - серия KB.
Центробежна помпа за вода Foras със свободен вал - серия MA.
Foras  - серия MN; серия  KM (50-310); серия  KM (400-550); за средни дебити - серия RA; за средно големи дебити - серия SC; за средно-големи дебити серия SE; за големи дебити - серия SD.
 
Центробежните помпи Foras са едни от най-продаваните с широк спектър на приложение, достъпна цена и високо качество. Тези помпи за вода намират приложения от такива с битов характер до промишлени нужди, и не на последно място в системи за пожарогасене и противопожарни помпени блокове.