СИСТЕМИ ЗА ОБРАТНА ОСМОЗА COMPACT

Sintra PresureTank CS – най-авангардната концепция за обратна осмоза с вграден резервоар.