Препоръка от Пайп Тех ООД - обект Русе

Препоръка от Пайп Тех ООД - обект Русе

Референция за доставка на противопожарни помпи за изпълнение на проект ВиК-АПГИ за обект Складова база в Източна промишлена зона, гр. Русе.