Пейп Тех ООД - референция

Референция от Пейп Тех ООД

Пайп Тех ООД - референция за оборудване за противопожарен помпен блок по БДС EN12845, обект складова база в Промишлена зона, гр. Търговище.