Препоръка от И+И 91 ООД

Препоръка от И+И 91 ООД

Настоящата референция се издава на "Кристал Блу" ЕООД във връзка с извършени доставки на помпено оборудване за спринклерни инсталации и инсталации за ръчно пожарогасене през 2018 и 2019 год. за изпълнение на обект:
"Складова база" - Илиенци, бул Рожен 41, гр. София