От СИНХРОН-С ООД

Препоръка от СИНХРОН-С ООД
Настоящата референция се издава на "Кристал Блу" ЕООД
във връзка с извършени доставки през 2019 год. и 2020 год. на оборудване
"Противопожарен помпен блок по БДС EN 12845 и Противопожарни помпи"
за изпълнение на обекти:
ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР на "КиМ Стил“, гр. София и
"ПРОИЗВОДСТВЕНО-СКЛАДОВА СГРАДА на "КиМ Стил“, гр. София.