Професионални системи за обработка на вода

Професионални системи за обработка на вода

Професионални системи за обработка на вода за промишлени нужди:

- системи с обратна осмоза;

- омекотители за твърда вода;

- дозиращи помпи за течности и химикали;

- дезинфекция на вода с UV лампи и др.