Корпуси за филтри - топла вода

Корпуси за филтри - топла вода

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Филтриране на топла вода с неутрално рН и питейна вода.
Домашна употреба: филтрация и пречистване на питейна вода, защита на кранове, бойлери, перални машини, и други съоръжения.

ТЕХНИЧЕСКА УПОТРЕБА:

предварителна филтрация, микро-филтрация; защита на помпи, отоплителни системи, омекотители, дейонизация и хлориращи системи за дезинфекция, системи за обработка на вода с обратна осмоза.

УСЛОВИЯ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ:

Максимално работно налягане ________________ 8 bar
Макс работна температура____________________ 80°C

СПЕЦИФИКАЦИИ:

Нетоксични материали, подходящи за питейна вода.