- Дейонизатори

Дейонизиране на водата се постига с комбинираното използване на катионни и анионни синтетични смоли и се адаптира според случая. Има на разположение смоли комбинация в един и същ контейнер или двойни дейонизатори със смоли с възможност за регенерация.

 

Technical Data (*.pdf)