Многостъпални помпи за вода

Хоризонтални и вертикални многостъпални помпи за вода Foras подходящи за битови и индустриални приложения.