Професионални системи за обработка

Продукти - Професионални системи за обработка на вода

Професионални системи за обработка на вода за промишлени и индустриални нужди. Системите отговарят на високи стандарти за качество и се асемблират според специфичните изисквания и приложението. По конкретни запитвания Кристал Блу ЕООД доставя оборудване за професионална употреба:

  • Системи за обратна осмоза (RO);
  • Омекотителни станции (омекотители за твърда, варовита вода);
  • Професионални пясъчни филтри;
  • Филтрация с активен въглен;
  • Дезинфекция на вода с ултравиолетово лъчение и др.