Смукателни компоненети

 - Смукателни компоненетиСмукателни компоненети
PVC компоненет с възвратен клапан, смукателен филтър и поплавък от 60см и от 80 см.