Поплавък LEVEL SWITCH

 - Поплавък LEVEL SWITCH Поплавък LEVEL SWITCH
Level switch  изключвател на работата на дозиращата помпа в случай на празен резервоар.