Потопяема канализационна помпа тип Vortex серия VT (3.000rpm)

 - Потопяема канализационн помпа 3.000rpm серия VT

Потопяема канализационна помпа тип Vortex серия VT  3.000 rpm на фирма DRENO POMPE s.r.l. Италия.


Потопяемите помпи тип Vortex са подходящи за изпомпване на канализационни води от отходни инсталации, системи за биологична обработка, замърсена вода и т.н.

ПРИЛОЖЕНИЕ - Потопяема електрическа помпа тип Vortex за големи дебити приложими при пречиствателни станции. За изпомпване на мръсни води от шахти, механично замърсени води, промишлени води с
твърди примеси, замърсени води от сметища, дъждовни води, утаечни води, замърсени промишлени води.


ДВИГАТЕЛ - Асинхронни електрически мотор с двуполюсен с лек старт.
Клас на изолация: F = 155°C
Клас на защита: IP 68


УПЛЪТНЕНИЯ - Уплътнение от към страната на мотора: въглерод / керамика Ø30
Уплътнение от към работната стран: Silicon-Carbide + Viton Ø30

Technical data (*.pdf)