E din-RX сонди (електроди)

 - E din-RX сондиE din-RX сонди (електроди)

Време за реакция: 95% <1 секунда
РН: 0-14 рН
REDOX: +/- 2000 mV
Температура в градуси: 0 - 100°C
Обхвата на налягане: до 7 Bar

 


Data Sheet ( pdf ) (109,48 KB)