CLC 4/P Серия Сонди (електроди) за хлор

 - CLC 4/P Серия Сонди за хлорСонди за ХЛОР CLC 4 / P

     * Амперметрични, самопочистващи хлор електроди.
     * Измервателен обхват от 0 до 10 ppm.
     * Максимална температура от 5 ° C до 60 ° C.
     * Осигуряване на 40-50 л / ч.
     * Регулиране на потока.
     * Със
сензор за поток .
     * Максимално
налягане 8bar.

Работа с контролери за хлор серия PW 96CL, поради това, че
серия D контролери не разполагат с гнездо за сензора за поток.