Дозираща помпа FXS CTRL

 - Дозираща помпа FXS CTRL

Дозираща помпа с вграден контролер за хлор или pH или редокс.

Дозираща помпа серия FXS CTRL 3 - Три различни контролери и дозираща помпа обединени в една кутия с общи ключови характеристики:

  •       рН: обхват на измерване: 0 ÷ 14,00 рН (стъпка 0,01 рН)
  •       RX: обхват на измерване: -1000 ÷ 1400 MV (стъпка 1mV)
  •       Свободен хлор *: обхват: 0 ÷ 20,00 PPM (стъпка 0,1 PPM)
  •       Cl2 подходящ с мембранно-потенциостатични сензори за хлор или амперометричен свободен хлор (последния при поискване)


* · Два режима на нулиране: - пълено нулиране и частично нулиране - Поддържане на настройки
* · Пропорционален режим: избор на пропорционален диапазаон на стойности
* · Отлагане на корекция
* · Забавяне при захранване на помпата (електроди поляризация)
* · Регулиране на хистерезис
* · Ключ за настройка, за да спре работа в случай на вода в кутията на електрода

* · Парола за настройка
* · 4-20 mA изход за записващо устройство с изход за калибриране на mA
* · Изчакване за почистване на електродите и сензорите или ре-калибриране

 


Дозираща помпа серия FXS CTRL 2 - Две серии различни контролери и дозираща помпа в една кутия с общи характеристики:

  •       рН: обхват на измерване: 0 ÷ 14,00 рН (стъпка 0,01 рН)
  •       RX: обхват на измерване: -1000 ÷ 1400 MV (стъпка 1mV)


* · Два режима на нулиране: - пълено нулиране и частично нулиране - Поддържане на настройки
* · Пропорционален режим: избор на пропорционален диапазаон на стойности
* · Отлагане на корекция
* · Забавяне при захранване на помпата (електроди поляризация)
* · Регулиране на хистерезис
* · Аларма за предозиране на стойности във времето.
* · Аларма за минимални стойности на заданието.

Дозиращите помпи серия FXS CTRL2 & CTRL3 с интегрирани контролери, идват снабдени със сензори и сонди, които са на разположение при поискване.