Осъвършенствана соларно захранвана дозираща система

 - Осъвършенствана соларно захранвана система

Описание на усъвършенстваната соларно захранвана система за дозиране (схема 2).