Химически резервоари от Полиетилен

Дозиране - Химически резеорвари от Полиетилен

Полиетиленови контейнери за химични продукти.
Резервоари за химични продукти в различни категории.