Помпи с изнесен двигател

Помпи с изнесен двигател
Помпи с изнесен двигател за пренос на химикали.
Помпите от тази серия (оригинал ARGAL® продукт) са направени от термопластични полимери, куплирани са с вертикална ос с аксиално хидравлична връзка за всмукване насочена надолу, и тангенциален контакт със свобоодно оттичане или с вертикално оттичане.
Те са специално проектирани за изпомпване на корозионни течности, с конструктивните им решения се гарантира дълга експлоатация и функционалност.

Помпите нямат метални части, които да са в пряк контакт с работната течност.

 

 

Technical data (*.pdf)