Помпи с изнесен двигател

Помпи с изнесен двигател

Помпи с изнесен двигател за пренос на химикали.

Помпите от тази серия (оригинал ARGAL® продукт) са направени от термопластични полимери, те са куплирани с вертикална ос с аксиално хидравлична връзка за всмукване насочена надолу
и тангенциален контакт със свобоодно оттичане и с вертикално оттичане. Те са специално проектирани за изпомпване на корозионни течности, с конструктивни решения за да се гарантира дълга експлоатация и функционалност.

Няма метални части в пряк контакт с работната течност;

 

 

Technical data (*.pdf)