Магнитни помпи за химикали

Магнитни помпи

Центробежна помпа с магнитна връзка. Помпи подходящи за пренос на всякакъв тип химикали, с възможност за работа на сух ход. Тези помпи са центробежни, с хоризонтална ос, корпус изцяло изграден от подсилени термо
полимери, материали за вътрешни компоненти от керамични
оксиди, HD карбон, флуорирани еластомери, което предпазва от контакти на металните части с изпомпваната течност. Тази
комбинация от материали е внимателно избрана, за да се получи най-доброто изпълнение при изработката на тези химически помпи.

Приложение:

Фабрики за химикали; нефтената и преработвателната промишленост; металургията, текстилната промишленост; фармацевтиката; хранително-вкусовата промишленост; обработката на отпадаци и др.

Помпите с магнитна връзка за химични материали се характеризират с:
• Абсолютна сигурност и надеждност при силно токсични, отровни течности;
• Висока устойчивост на корозия;
• Подходящи за течности до 200 сSt;
• Подходящи за течности със специфично тегло до 1,9 kg/dm3.

МАТЕРИАЛИ:
PP (полипропилен).
PVDF (Polyvinylidene флуорид).
• SS316 + EPDM / VITON / Carbon / PTFE / SIC.
• Максимална температура на PP: 70 °С.
• Максимална температура на PVDF: 90 °С.
• Максимална температура на SS: 160 °С.
• Максимален вискозитет на течността: 200 сSt. 

 Technical Data (*.pdf)