Кристал Блу


Професионална система за обратна осмоза
Професионална система за обратна осмоза

ОБРАБОТКА НА ВОДА

ПРОФЕСИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА ОБРАТНА ОСМОЗА

Фирмата ни разполага със системи за обратна осмоза за промишлени приложения, които отговарят на последните европейски изисквания за обработка на вода и са сертифицирани по ISO 9001:2000. Имат широко приложение при обработката на сладка вода. Обратната осмоза е най-добрия метод за пречистване на вода открит до момента.Успеха на системите за обратна осмоза се дължи на отличното качество на материалите и отделните елементи, правилната предварителна обработка, в зависимост от качеството на необработената вода, но и от обработката след стадия на обратна осмоза. Всеки елемент от системата се адаптира в зависимост от приложението и химичния състав на входящата вода. Всички системи имат електронен контрол и в зависимост от модела могат да имат автоматично изплакване, автоматично почистване и дезинфекция на системата, аларма за намален дебит или неподходящо качество вода на изхода, електронен обмен на информация със системите за предварителна обработка.

Направете Вашето запитване, а ние ще отговорим с ценова оферта ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛ

Системите за обратна осмоза, в зависимост от приложението, обхващат един цялостен процес на обработка, където в зависимост от нуждите може да обхване следното:

 

Broshure.pdf

 

 

предварителна обработка

последваща обработка

  • Хлориране
  • Филтриране с многопластови филтри
  • Филтриране с филтри с активен въглен
  • Омекотяване
  • Обезжелезяване
  • Химична обработка
  • Дегазификационни кули
  • Дейонизиране чрез йонообменни смоли
  • Стерилизация чрез облъчване UV
  • Абсолютна филтрация (sub-micronic)
Crystal Blue © 2010 - 2018 Кристал Блу | Уеб дизайн и поддръжка Максофт & SEO