Пречистване на вода

Професионални системи за обработка на вода за битови и индустриални нужди, UV дезинфекция, системи за обратна осмоза, филтри за вода, филтриращи и ултрафилтриращи системи.

Филтрирането и пречистването на водата са от изключителна важност при употрбата и консумацията на питейната вода, както и за пречистването на вода с цел постигане на строго определени нейни характеристики.

 За актуални цени, запитвания и изготвяне на оферта, моля, свържете се с нас на посочените телефон или e-mail.