Професионални системи за обработка на вода

Професионални системи за обработка на вода
RO с капацитет 9m3/h
Обратна осмоза
Обратна осмоза
Обратна осмоза
Обратна осмоза
Дозиране
Дозиране
Дозиране
дозираща помпа - дозатор
УВ стерилизатор за вода дезинфекция UV
УВ стерилизатор за вода дезинфекция UV
Помпа за киселина
Помпа за химикали
професионален омекотител за вода за премахване на котлен камък        (варовик)
професионални, промишлени омекотители за вода за премахване на котлен камък        (варовик)
обратна осмоза
Обратна осмоза .
Обратна осмоза ..
помпи за пренос на химикали
помпи за химикали
Диспенсър с обратна осмоза