Алгицид

 - Алгицид

Алгицид - Анти водорасли препарат - концентрат.

Предотвратява образуването на зеленина във водата.