Активен кислород - прах

 - Активен кислород на прах 20 гр.

Активен кислород на прах 20 гр.

Активен кислород, който дезинфенкцира водата в басейна и едновременно с това предотвратява образуването на водорасли.