Активен въглен

 - Активен въглен NCL 616 (ex-NC35)

Активен въглен NCL 616 (ex-NC35).

Активният въглен абсорбира широк кръг от химически вещества, отрови и замърсители включително различни миризми и пигменти.