Дюза за фонтан, тип специални корони

 - Дюза за фонтан, тип специални корони

Дюза за фонтан, тип специални корони

Този вид дюзи създава параболични водни струи на различни височини, постигайки различни атрактивни водни ефекти. Те са особено подходящи за инсталиране като основен ефект в малки водни фонтани. Горният капак може да се отвинтва за улесняване на почистването.

Тази дюза се доставя с изпускател за да се постигнат различни височини и струи.