Дюза за фонтан, тип пенеста колона

 - Дюза за фонтан, тип пенеста колона

Дюза за фонтан, тип пенеста колона.

Тези дюзи правят голям воден обем, което е идеално да се гледа от голямо разстояние. Особено красиво е когато е осветено. Колонния воден ефект е съставен от мънички водни струи.