Варелни помпи

 - Варелни помпи

Варелни помпи, специално за изпомпване на киселини, основи, слаби или концентрирани, минерални масла, опасни флуиди или разтворители, вискозни течности от варели, контейнери и резеорвари.

Приложение:

Фабрики за химикали; нефтената и преработвателната промишленост; металургията, текстилната промишленост; фармацефтиката; хранително-вкусовата промишленост; обработката на отпадаци и др.

 

Technical data (*.pdf)