Дифузьорна плоча

 - Дифузьорна плоча

Дифузьорна плоча за аериране на течности.

 

Air Difusers ORM (*.pdf)