Въздушни компресори (blowers)

 - Въздушни компресори (blowers)

 Мембранни Компресори:
• висока ефективност и ниско потребление на енергия;
• дълготрайни качества, без нужда от смазване;
• ниски нива на шум;
• постоянен въздушен поток;
• лесна поддръжка.

 

Technical data (*.pdf) 

Technical data (*.pdf)