Въздуходувки за високо налягане двустъпални

 - Въздуходувки за високо налягане двустъпални

Работно колело с малки лопатки обърнати навътре със страничен канал, които ускоряват и сгъстявят въздуха със създаване на малки вихри. Няма части в контакт между статора и ротора, което означава, че вентилаторите не се нуждаят от смазване, нито от рутинна поддръжка.

General data (*.pdf)