Битов мазноуловител/мазниноуловител с две отделения

 -

Битов мазноуловителмазниноуловител с две отделения
Базов модел мазноуловител с малки размери за битови нужди.
Снабден с капак за пешеходци.