Септични резервоари тип IMHOFF

 - Септични резервоари тип IMHOFF

За изхвърляне на всички видове градски отпадни води.

Система, състояща се в основен кръгъл резервоар, с по-малък монтиран във вътрешността.
Утаяване в отделенията с различни размери по такъв начин, че гарантира задържане, което предотвратява турбуленцията и понижаване на ефективността на утаяване.
Отделението е оразмерено по такъв начин, че дава възможност на утаените органични вещества да се стабилизират биологично.

Technical data (*.pdf)