Професионални пречиствателни станции

 -

Пречиствателни станции за отпадни води за идустрията, хотели, ресторанти, жилища, къмпинг и т.н.

Масивите септични резервоари са подходящи за обработка на големи обеми на отпадъчни води и могат да идват от големи сградни комплекси.

Всички системи са на разположение при
специално инженерно проектиране за всеки отделен случай.


Data Sheet ( pdf ) (1,02 MB)