Пречиствателна станция COMPACT IN-LINE

 -

Автономния модул за обработка на отпадни води UNIVERSAL на фирма O.R.M. (Италия) се поставя на всеки тип канализационна система била тя градска, битова или от жилищни комплекси. Системата преобразува органичните субстанции съдържащи се в отпадните води в газ и минерални соли, чрез процеси на пълно окисляване, производство на активна утайка и биологична обработка. Системата се базира на технологията SBR (sequential batch reactor). Процеса на преобразуване се дължи на действието на бактериите и е идентичен с този на един природен приемник на отпадъци. Основната разлика е, че нормалния процес се ускорява така, че биологичната обработка се осъществява в пъти по-бързо с постигането на максимален резултат. Важно предимство е, че входните отпадъци се дозират, натрупват и събират постоянно благодарение на един продължителен процес. Това гарантира достатъчно време за отаяване както и цялостното пречистване от азотните съединения, дори когато консумацията на вода е голяма. Така се намалява риска да достигне отпадъчен продукт до изхода на системата. Системата UNIVERSAL се състои от един цилиндричен резервоар разделен на 5 отделения, където се осъществяват изброените по-долу процеси:

Стадии 1: ПЪРВИЧНО ИЗБИСТРЯНЕ
През първия стадии, се осъществява
анаеробна обработка през която потока на
входящия отпадък се забавя, съдържанието
сляга и едрия груб отпадък се отделя.

Стадии 2 и 3: АЕРОБНА ОБРАБОТКА
По време на тези стадии се произвежда
активна утайка чрез биологичния метаболизъм
на органичните субстанции и окисляването
на азотните съединения. Аерирането и
разбъркването на активната утайка се
осъществява с помоща на аератори, които
снабдяват отделението с въздух.

Стадии 4: КРАЙНО ИЗБИСТРЯНЕ
Разделянето на активната утайка от
отпадъците става през последното утаяване.
По този начин се осигурява максимално
разделяне на останалия груб материал от
активната утайка. Останалата утайка се
връща в отделение 2 където процеса
се повтаря.

Technical data (*.pdf)