Автономна помпена лифт станция

 - Автономна помпена лифт станция

Автоматични помпени станции за битови отпадни води.

Помпени станции за отпадни води и дъждовни води оборудвани с потопяеми помпи, контролирани от датчик за ниво и снабдени с клапа за отдушник. При поискване тя може да бъде оборудван с аларма, която се задейства, когато станцията е пълна. Станция може да се използва за множество приложения, т.е.:
за подаване и транспортиране на отпадни води при последователните етапи на обработка, когато те се намират и са заустени на различни нива;
за транспортиране на течаща вода от септични биологични ями или от пречиствателни системи, свързани към канализационната система или подаване, ако последните са на по-високо ниво;
дрениране на дъждовна вода и всяка друга вода, която е проникнала в апартаменти и / или мазета;

Technical data (*.pdf)