Пречиствателна станция CONSTANT FLOW

 - Пречиствателна станция CONSTANT FLOW

Пречиствателна станция CONSTANT FLOW

Автономния модул за обработка на отпадни води CONSTANT FLOW system на фирма O.R.M. (Италия) се поставя на всеки тип канализационна система била тя градска, битова или от жилищни комплекси. Системата преобразува органичните субстанции съдържащи се в отпадните води в газ и минерални соли, чрез процеси на пълно окисляване, производство на активна утайка и биологична обработка. Системата се базира на технологията SBR (sequential batch reactor). Процеса на преобразуване се дължи на действието на бактериите и е идентичен с този на един природен приемник на отпадъци. Основната разлика е, че нормалния процес се ускорява така, че биологичната обработка се осъществява в пъти по-бързо с постигането на максимален резултат. Важно предимство е, че входните отпадъци се събират постоянно благодарение на един продължителен процес. Това гарантира достатъчно време за отаяване както и цялостното пречистване от азотните съединения, дори когато консумацията на вода е голяма. Така се намалява риска да достигне отпадъчен продукт до изхода на системата. Universal ORM constant flow system се състои от един цилиндричен резервоар разделен на 4 отделения, където се осъществяват изброените по-долу процеси:

Стадии 1: УТАЯВАНЕ И РАЗДЕЛЯНЕ
По време на утаяването входящите отпадъци се разделят.
Една потопяема електрическа помпа защитена с решетка, захранва
дозатора така, че част от отпадните води се изпраща за оксидация,
а останалото количество рециркулира.

Стадии 2 и 3: АЕРИРАНЕ И ОКСИДАЦИЯ
По време на тези стадии се произвежда
активна утаика чрез биологичния метаболизъм
на органичните субстанции и окисляването
на азота. Аерирането и разбъркването на
активната утайка се осъществява с помоща на
аератори, които снабдяват отделението с
въздух.

Стадии 4: ИЗБИСТРЯНЕ - ДЕНИТРИФИКАЦИЯ
Разделянето на активната утайка от
отпадъците става през последното утаяване,
като аерираната маса се прехвърля в
цилиндър където се утаява. Конусовидната
основа подобрява утаяването на тежките частици
както и рециркулацията (която се реализира
чрез въздух) която връща избирателно същата
в стадии 2 като остава единствено
обработена вода.

 

Пречиствателна станция CONSTANT FLOW system с капацитет до 35 Е.Ж.

Data Sheet (*.pdf ) (0,58 MB) 

Пречиствателна станция CONSTANT FLOW system с капацитет над 35 Е.Ж.

Data Sheet (*.pdf) (0,73ΜΒ)