Система за обратна осмоза

Обработка на питейна вода - Домашна система за обратна осмоза

Система за обработка на вода.

При процеса на обратна осмоза (RO) се произвежда висококачествена вода освободена от неорганични вещества, биологични и механични примеси. В комбинация с ултравиолетовото облъчване (UV) разполагате със съвършенно чиста вода.

Във всички системи за обратна осмоза за домашни и битови нужди са включени съд за складиране на вода и всички елементи необходими за монтажа и правилната работа на системата.

Показаната схема е типичен процес на една уредба за домашна обработка на вода с обратна осмоза. Показани са етапите на пречистване на водата:

1-ви стадий: задържане на твърди частици във филтър от полипропилен 5 микрона;

2 и 3-ти стадий: задържане на хлор и неприятни миризми през филтър с активен въглен 5 микрона;

4-ти стадий: задържане на всички нежелани тежки метали, микроби и други частици и вещества до 99,6%, чрез мембрана за обратна осмоза. Този стадий е основен за системата.

5-ти стадий: дезинфекция на водата, преди да достигне в съда за складиране, чрез филтър detox, последната дума на технологията;

6-ти стадий: двойна филтрация на водата преди употреба до степен, че напълно да осигури качеството и. Този филтър включва един стадий механично филтриране и един с активен въглен 5 микрона, за да премахне нежеланите вещества, които може да се натрупат в съда за складиране на вода.

Technical data (*.pdf)

 

Диаграма на система за обратна осмоза (*.pdf)

 Виж повече тук: