Пречиствателни станции за бензиностанции

Пречиствателни станции - Пречиствателни станции за бензиностанции

Отпадната вода от автомивки може да се обработи с модулите за биологично пречистване на фирма ORM до степен, че водата да бъде повторно използвана или да се изхвърли в естествен приемник.