Автоматизирани противопожарни системи съгласно стандарт EN 12845

Автоматизирани противопожарни системи съгласно стандарт EN 12845

Противопожарните помпени системи в съответствие със сандарт  EN 12845 са обобщени както следва:

 • Автоматизирана функция на пълненето с вода
 • Присъединителните размери са проектирани за ниски скорости на засмукване и с подходящ капацитет на засмукване.
 • Ексцентрична конусна връзка с подходящ ъгъл на засмукване за дифузиране на въздуха, който евентуално може да бъде събран в тръбопроводите.
 • Самостоятелни, самоконтролиращи се автоматични електротабла за всяка помпена единица.
 • Дизеловата помпа се захранва едновременно от две акумулаторни батерии.
 • Коносовиден дифузор на изходната част за намаляване на загуби от триене.
 • Нетна положителна смукателна височина (NPSH) 16 м..
 • Охлаждане на дизеловите двигатели чрез топлообменник за мощност над 40 HP, за да се постигне ефективно охлаждане, дори за инсталации в малки или недобре вентилирани помещения.
 • Метални тръбопроводи за дизеловото гориво.
 • Стартиране на дизеловия двигател от автоматични последователни шест опита и превключване на батерията.
 • Комплект резервни части за дизелов двигател описани в стандарта се доставят след  поискване.
 • Подържаща (Jockey) помпа за да се избегне неоправданата работата на основните помпи.
 • Подходящ капацитет на резеорвара за гориво.
 • Индикация на 25% спад в нивото на горивото.
 • 40% резерв от проектната мощност за рискови класове HHS-HHP.
 • ON/OFF контрол на дизеловата помпа с независими вериги и отделни релета.
 • Дизеловата помпа се захранва едновременно от два акумулатора.
 • Достъпни тестови устройства за рутинни проверки.
 • Сигнален дисплей с различни цветови лампи в зависимост от типа на предупеждението.
 • Лесен контрол и измерване на потока.
 • Датчици и/или измервателни устройства заложени на основни точки на помпения двигател. Тест за проверка на сигналните лами.

Протипопожарните системи на Кристал блу ЕООД се предоставят като компактни цялостни изделия, разположени на основна рама снабдена с антивибрационни подложки. Доставени напълно готови за работа. Единственото необходимо нещо е да се подвърже към тръбната мрежа и да се захрани с електричество автоматичния контролен панел. Всяка система по стандарт БДС 12845 е придружена с тест дебитомер изискуем по нормата.