Пречиствателни станции

Пречиствателни станции

Биологично пречистване на канализационни и отпадни води


Биологично третиране е изкуствен процес, който следва и подобрява работата на природата по време на обработката на канализационни води. Това означава, че захранваме нашата система с канализационни води и като резултат получаваме чиста и бистра вода с качествени характеристики, подходящи за употреба без каквито и да било миризми и замърсяване независимо от потреблението! Поради ограничения срок и обем в домашната система, ние трябва да ускорим и да свием процеса. Поради тази причина биологичната система на пречистване се основава на добре познат метод на аеробно третиране с усилена аерация, създава подходяща среда за създаване на микро-организми, които консумират замърсяванията.

Биологичното третиране притежава всичко това и постига резултат за 20 дни, а на всеки 2 месеца се нуждае от оптичен контрол. Поддръжката се извършва на всеки 6 месеца, както и частично почистване на всеки 1,5 години. Пречиствателни станции като тази е много проста за използване и лесна за поддръжка. Тя функционира от само себе си в канализационната линия без каквато и да е мобилни части, без шум, без голяма консумация на електричество равняващо се на около 60W, колкото една нормална крушка.

Тя може да бъде присъединена към градската канализационна мрежа без да се замърсява околната среда.

Скоро тези пречиствателни станции ще бъдат от съществено значение за България в устойчивото развитие на околната среда. Към настоящия момент има голяма икономическа полза от използването и.

Чрез инсталирането на биологична система за пречистване на канализационните води, ние се грижим за опазването на околната среда. Ние гарантираме здрава почва и опазване на подпочвените води от замърсявания за нашите деца. Има множество забрани за използването на помийни ями от 1964 г. насам! В допълнение, ние можем да използваме водата от биологичното пречистване в напоителни системи за градини, дървета и др.

Използването на биологично пречистване чрез пречиствателни станции ще предотврати замърсявания, а също така и в дългосрочен план, тя ще ни предложи удовлетворение при опазване на околната среда и ще ни се отплати за работата си! Да не забравяме, че въпреки, че живеем във времена, където замърсяването от канализацята е много близко до нашите домове и дори застрашава нашето здраве, ние можем и все още има шанс, не само да го спрем, но дори да го използваме в наша полза.

За повече информация относно продуктите на биологичното третиране, моля прегледайте нашия уебсайт.

Предлагаме пречиствателни станции за битови и промишлени нужди с капацитет от 5 до 800 жители.